Actievoorwaarden

HORECAVA ACTIEVOORWAARDEN

Horecava actievoorwaarden BlackStock Coffee:

  • De waarde van de creditcard bedraagt € 500 exclusief btw.
  • Dit tegoed kunt u inzetten wanneer u een BlackStock Deal afsluit zoals vermeld in de flyers “Horecava flyer Piston Futurmat”, “Horecava flyer Lattiz” en “Horecava flyer Piston Ottima”.
  • U dient uw tegoed te registreren op onze website bij “Horecava actie” door de unieke code en de gevraagde gegevens in te vullen.
  • Vervolgens is dit tegoed geldig tot 1 mei 2018. Dus wanneer u een BlackStock Deal zoals genoemd afsluit en deze voor 1 mei 2018 uitgeleverd wordt dan wordt dit middels een creditnota verrekend.
  • Per debiteur kan er één code geregistreerd worden.
  • Per unieke code (dus per tegoed) moet er altijd tenminste één BlackStock Deal gesloten worden.
  • De duur van een BlackStock Deal moet tenminste voor 3 jaar zijn en/of minimaal ter waarde van € 5.000 exclusief btw zijn.
  • BlackStock Coffee beoordeelt een (nieuwe) debiteur op basis van zakelijk verleden en/of kredietwaardigheid en behoudt zich het recht voor wanneer de uitkomst hiervan niet volgens onze maatstaven is, de Deal niet aan te gaan dan wel een borg te vragen. Wanneer de Deal niet geaccepteerd wordt dan vervalt de unieke code en is er geen recht op het besteden van het tegoed van € 500,00.
  • Er wordt door BlackStock een beperkt aantal creditcards uitgegeven.
WhatsApp chat
Call Now Button